Huisregels

Entreebewijs
Met het betreden van recreatieoord de Warande verklaart de bezoeker/ster zich bekend en akkoord met de algemene huisregels. Toegang tot de accommodatie wordt verkregen na aanschaf van een geldig entreebewijs. De toegang geldt éénmalig voor de vastgestelde openingstijden op de dag waarop het entreebewijs wordt aangeschaft (meerbadenkaarten en abonnementen uitgezonderd). Personen jonger dan 18 jaar die niet kunnen zwemmen zijn van harte welkom onder voorwaarde dat ze begeleid worden door iemand van 18 jaar of ouder. Bij extreme drukte houdt het Sportbedrijf Oosterhout zich het recht voor het aantal bezoekers te beperken.

Camerabewaking
Recreatieoord de Warande maakt gebruik van bewakingscamera’s. Hiervan wordt iedereen in kennis gesteld middels een bord links van de ingang en via de algemene voorwaarden c.q. huisregels.

Verantwoordelijkheid
De bezoeker betreedt de zwemaccommodatie op eigen risico.

Aansprakelijkheid
De bezoeker is aansprakelijk voor schade die door zijn toedoen aan medewerkers van het zwembad, goederen, opstallen of aan andere bezoekers is toegebracht. Alle aanwijzingen van de medewerkers van het zwembad dienen door de bezoeker te worden opgevolgd. Bij weigering kan verwijdering uit het complex volgen zonder dat de bezoeker recht op restitutie van de toegangsprijs heeft.

Hygiëne
In de overdekte baden dient men voor het zwemmen te douchen. Het dragen van schoeisel op de tegels en op de zwembadperrons is niet toegestaan. Mensen die drager zijn van een besmettelijke ziekte en daarmee de gezondheid van andere bezoekers in gevaar brengen mogen geen gebruik maken van de zwemaccommodaties. Tijdens het recreatief zwemmen is het niet toegestaan met kleding te zwemmen of zich gekleed in de zwemzaal te begeven. Het nuttigen van etenswaren buiten de daarvoor aangegeven locaties is in de overdekte baden niet toegestaan. Het meebrengen van breekbare voorwerpen is niet toegestaan. Het gebruiken van MIVA-douches, wisselcabines en toiletten geschied door één persoon tegelijkertijd. Uitzondering hierop vormen hulpbehoevenden. Wildplassen is niet toegestaan, bij constatering zal verwijdering volgen.

Vandalisme
Vandalisme is niet toegestaan. Verwijdering zal altijd volgen, evenals aangifte. Schade voortkomend uit vandalistische activiteiten zal altijd op de dader verhaald worden.

Diefstal en wapens
Van strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Slag-, steek- of vuurwapens zijn ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.

Hinderlijk gedrag
Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers en het personeel dient achterwege te blijven. Niet toegestaan is:
- Schelden of grove taal gebruiken tegen personeelsleden en/of gasten,
- Personeel en/of gasten bedreigen (verbaal of non verbaal),
- Personeel en/of gasten discrimineren,
- Lijfelijk geweld tegenover personeel en/of gasten,
- Sexuele intimidatie, aanranding, verkrachting tegenover personeel en/of gasten.

Gevaar
Springen of duiken van de duiktoren dient in het verlengde van de toren te geschieden. Hardlopen in de overdekte zwemaccommodaties is niet toegestaan. Het werpen van harde voorwerpen is niet toegestaan in de zwemaccommodatie.

Bezoekers die geen zwemdiploma hebben of die naar mening van het personeel niet voldoende zwemvaardig zijn mogen alleen van de volgende zwembaden gebruik maken:
- ondiep zwembad buiten, half-diep zwembad buiten en kleuterbaden. Het 50 meter(sport)bad mag alleen gebruikt worden door bezoekers die in het bezit zijn van een zwemdiploma.
- Zwemvleugels zijn toegestaan in het ondiep zwembad buiten en half-diepe bad buiten. Kinderen zonder zwemdiploma of kinderen die niet voldoende zwemvaardig zijn dienen zwemvleugels of kurkjes te dragen in de bovengenoemde baden.

Uitzondering: Tijdens het zomerseizoen kan bij slecht weer besloten worden het diepe bad door middel van een lijn te verdelen in een diep en een ondiep gedeelte. Op dat moment gelden voor het diepe bad dezelfde regels als voor het half-diepe bad en het ondiepe bad.

Mono-vin en zeemeerminstaarten
Het gebruik van zeemeermin staarten en mono-vinnen is buiten de daarvoor bedoelde activiteit niet toegestaan

Duiken
Duiken is toegestaan bij een waterdiepte van 1.41 meter of meer. Met borden en/of pictogrammen wordt aangegeven waar niet mag worden gedoken.

Huisdieren
Huisdieren worden in de sportaccommodaties niet toegelaten met uitzondering van zorghonden.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen worden afgeven bij de kassa.

Roken, drugs en drinken
Het gebruik van drugs dan wel mee dragen is niet toegestaan. Handelen, zoals beschreven in de Opiumwet (Rijksoverheid, 2017) is niet toegestaan. Bij constatering zal altijd de politie worden ingeseind. Het gebruiken dan wel mee dragen van lachgas patronen (c.q. slagroompatronen) is niet toegestaan. Het in bezit hebben en gebruiken van waterpijpen is niet toegestaan.

Het nuttigen van alcohol buiten is toegestaan. Het nuttigen van sterken dranken, (>18%) m.u.v. port, sherry en wijnen, is niet toegestaan. Het nuttigen van alcohol is niet toegestaan voor bezoekers onder de 18 jaar. Het meenemen van glaswerk is niet toegestaan.

Foto en film
Het is bezoekers niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon foto en/of filmopnames te maken. Bij minderjarige kinderen dient toestemming gegeven te worden door de aanwezige begeleider. Recreatieoord de Warande werkt met een professionele fotograaf die tijdens. diverse evenementen beeldregistratie maakt. Deze foto's worden gemaakt voor u en voor onze promotie. U kunt deze foto terugvinden op de app van recreatieoord de Warande en kosteloos downloaden.

Muziek
Overlast gevende muziek zijn niet toegestaan.

Agressie tegen functionarissen
Politie en het Openbaar Ministerie pakken agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak hetzelfde aan. De landelijke afspraken gaan over agressie en geweld tegen functionarissen in het openbaar bestuur, onderwijs, volksgezondheid, rechtsbedeling, veiligheid, sociale zekerheid en infrastructuur. De medewerkers van het Sportbedrijf Oosterhout vallen ook onder het ELA-convenant. Aangiftes zullen nooit geseponeerd worden.

Overig
Daar waar de algemene regelgeving zicht niet specifiek genoeg uitlaat zal het management van Sportbedrijf Oosterhout een bindende uitspraak doen.

21-08-2018

ZOMERROOSTER 1 DINSDAG

07:00 - 19:00 uur
RECREATIEF ZOMER
50m sportbad
> Toelichting

??:?? - 19:00 uur
RECREATIEF ZOMER
buitenpark
> check de openingstijd hier

09:15 - 10:00 uur
AQUAFITNESS
25m bad

10:15 - 12:15 uur
RECREATIEFZWEMMEN
25m bad & doelgroepenbad

10:45 - 11:15 uur
FLOATFIT HIIT
> inschrijven
50m sportbad

12:45 - 13:30 uur
M.B.V.O.
25m bad

13:30 - 15:00 uur
RECREATIEFZWEMMEN
25m bad & doelgroepenbad

15:15 - 18:15 uur
ZWEM ABC
25m bad & doelgroepenbad

19:00 - 20:30 uur
BANENZWEMMEN
25m bad

19:15 - 20:00 uur
AQUAMIX
doelgroepenbad

20:15 - 21:00 uur
AQUABOOTCAMP
doelgroepenbad

20:45 - 21:15 uur
FLOATFIT HIIT
> inschrijven
25m bad

NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan hieronder aan om de nieuwsbrief van De Warande te ontvangen.

HET WEER IN OOSTERHOUT

Weersverwachting
Oosterhout
Weeronline.nl - Meer weer in Oosterhoutweeronline.nl Altijd jouw weer